WHISTLEBLOWER

Zpětná vazba

Tato webová služba pro podávání důvěrných hlášení poskytuje našim zaměstnancům, obchodním partnerům, dodavatelům, zákazníkům a poskytovatelům služeb kanál pro oznamování jakýchkoli odchylek od kodexu chování nebo jakýchkoli jiných věcí, které vás znepokojují.
FORMULÁR PRO ZPETNOU VAZBU
TOTO NENÍ ZPĚTNÁ VAZBA ANI KONTAKTNÍ KANÁL.

Kontaktujte nás ZŮSTAŇ AKTUALNÍ